Begeleiding bij een seksueel probleem

Intake
Een traject begint met een intakegesprek. Tijdens een intakegesprek brengen we de verschillende aspecten van uw hulpvraag in kaart, zoals: Wat is precies uw vraag of probleem? Wat is het doel waaraan u wilt werken? Wat heeft u zoal ondernomen om het probleem te verhelpen?  

Er is altijd een samenhang van lichamelijke-, psychische- en relationele factoren die uw situatie op een positieve of negatieve manier beïnvloeden. Deze brengen we samen in kaart. Gemiddeld zijn hier 2 gesprekken voor nodig. Een intakegesprek duurt ongeveer 50 à 60 minuten.

Vervolg
Door goed in kaart te brengen wat precies de vraag en het doel is en wat hier allemaal mee samenhangt, wordt steeds meer duidelijk wat er nodig is om uw situatie te verbeteren. In de vervolggesprekken praten we hierover verder en krijgt u informatie en advies. Ook geef ik regelmatig advies en oefeningen mee die u thuis kunt uitvoeren. In het volgende gesprek evalueren we hoe u het advies en de oefeningen heeft kunnen toepassen. Gemiddeld duurt een traject 5 tot 10 gesprekken.

Multidisciplinaire samenwerking

Soms blijkt gedurende de gesprekken dat er meer nodig is, bijvoorbeeld aanvullend onderzoek of behandeling door een arts, bekkenfysiotherapeut of andere vorm van ondersteuning. In dat geval overleg ik met u of ik met een deskundige mag overleggen of u door kan verwijzen. In sommige gevallen lopen twee trajecten naast elkaar, zoals het begeleidingstraject bij mij en een behandeltraject door een bekkenfysiotherapeut.